Lībiešu mantojuma diena

Pirmajā svētdienā pēc pavasara Saulgriežiem, kas šogad būs 24. martā, jau otro reizi visā Latvijā lībiešu savulaik apdzīvotajos novados tiks atzīmēta Lībiešu mantojuma diena.

Šajā dienā atkal rosinām ar lībiešu zaļi balti zilajiem karogiem un krāsām iezīmēt novadiem būtiskas un it īpaši ar lībiešiem saistītas vietas. Tāpat aicinām pievienoties lībiešu putnu modināšanas rituālam, kura saknes meklējamas tālā senatnē un kas notiks arī šogad daudzviet Latvijā.

Putnu modināšana ir sena, tieši lībiešiem raksturīga tradīcija. Tā saistās ar Baltijas jūras somu (lībiešu, igauņu, somu, karēļu un citu) mītiskajiem priekšstatiem par pasaules izcelšanos no ūdensputna olas, tāpēc putni ir izmantoti senajās rotās, piemēram, plaši pazīstami ir tā dēvētie “lībiešu putniņi” – piekariņi, kas atrodami arheoloģiskajos materiālos lībiešu savulaik apdzīvotajās vietās, putni redzami arī klinšu gleznojumos Karēlijā, Somijā un citviet. Putnu modināšana, kas lībiešiem iezīmē gada sākumu un visa dzīvā atmošanos, ir šī senā mīta atbalss. Lībiešu tradīcija sakņojas tradicionālā uzskatā, ka gājputni rudenī neaizlido, bet ziemu pārlaiž jūras, upes vai ezera dibenā vai krastā, un pavasarī tie jāmodina. Par to, kā modināmi putni, vairāk informācijas šeit.

Lībieši ir unikāla Latvijas vērtība – tās otra pamattauta un seni iedzīvotāji, kas saglabājuši savu valodas un kultūras savdabību līdz pat mūsdienām. Lībiešu mantojums sniedzas ievērojami dziļāk un plašāk – lībieši, kas savulaik apdzīvojuši teju trešdaļu Latvijas, gadu tūkstošu laikā ir devuši nozīmīgu artavu latviešu valodas, Latvijas tautas un tās identitātes, Latvijas valsts un tās simbolu izveidē.

Šī tradīcija bija viens no 2023. gadā izsludinātā Lībiešu mantojuma gada centrālajiem notikumiem, ar kuriem simboliski tika godinātas Latvijas novadu lībiskās saknes.

Arī šogad LU Lībiešu institūts veido visu pasākumu karti, tāpēc aicinām ikvienu iesaistīties Lībiešu mantojuma dienas pasākumos un ziņot mums uz liv@lu.lv par vietām, kur iecerēts modināt putnus vai izvietot lībiešu krāsas 2024. gadā.