Līvõd pierāndõks pǟva

Pivāpǟvan kūoḑõn pierrõ kievādizt pīerpäuvõ, mis tämnāigast līb 24. märtsõs, mōgiņis, kus jedmõl āt jellõnd līvõd, tegīž sōb pivāstõd Līvõd pierāndõks pǟva.

Līvõd āt īžki Lețmō vǟrtõks – sīe muini tuoi allirov. Līvlizt ātõ prațțõnd eņtš kīel ja kultūr tämpiz sōņõ, bet līvõd pierāndõks Lețmōl um nǟdõb jo laigāld ja tõvāld. Līvõd, kis jedmõl ātõ jellõnd pāgiņis Lețmō kūožis, āigasttūontõd āigal ātõ jettõnd sūŗi tīedidi leț kīel, Lețmō rov, Lețmō vald ja sīe simbōld suggimizõs.

Lețmō līvõd jūrd ātõ lieudtõb ja nǟdõb tõvās Lețmōl iļammist, bet ižkist nēši Lețmō mōgõņis, kus līvõd ātõ jellõnd jedmõl. Ne ātõ nǟdõb kīels, īžkist leț kīel līvõperrizõs kīelmurds, kūožnimīs, nīnõmägīs, pivši kūožis ja irdõkšis. Laz uktõ Lețmō mōgiņi, kus līvõd ātõ jellõn jedmõl, tǟdõl pānda ja nägțõ eņtš līvõd jūŗi, vȯtšõ ja nägțõ līvõd pierāndõkst eņtš mōgõn immõrgouțs, suggimižis ja jegāpǟvas,

Sīes pǟvan līvõd aļļõ-vālda–siņņizt plagād ja vērmõd merkõbõd līvõd pierāst tǟdziži ja īžkist līvõdõks sidtõd kūožidi. Nei īž kutsõm jaggõ võtām līvõd līndõd virgtimiz irdõksõst, mis jūrd ātõ lieudtõb kougizõs muinizāigas ja tämnāigast sōb pivāstõd setmiņ kūožõs Lețmōl.

Līndõd virgtimi um muini, kūoḑõn līvõdõn ummi irdõks. Se um perīņ Vāldamiersūomõd (līvõd, ēstlizt, sūomõd, karēld ja munt) jeddõnägțõksõst, ku mōīlma um suggõn viedlind munāst, sīepierāst līndõd ātõ kȭlbatõd ka muinižis õldzõmis, nägțõbõks, laigāld ātõ tieudtõb nei nimtõd “līvõd linkizt” – tänktõbõd, mis ātõ lieudtõd arheologõd ulzõkōvamižis sǟl, kus jedmõl ātõ jellõnd līvõd. Līndõd ātõ nǟdõb ka mōļtõkšis kivāndõkst pǟl Karēlijs, Sūomõs ja mūsõ. Līndõd virgtimi, mis līvõdõn tǟtõb āigast īrgandõks ja mōīlma virgimiz, um sīe muiniz jeddõnägțõks eļk. Līvõd irdõks alīzõks um līvõd arrimi, ku līndõd sigžõ läb līndat jarā, bet maggõbõd iļ tōla mier, jougūd agā jōrad pūojsõ, ja kievād nēḑi um virgtõmõst. Iļ irdõks võib jemīņ luggõ täsā, bet irdõks īž um nǟdõb videos.

Mēg kutsõm jegāīd jaggõ võtām Līvõd pierāndõks pǟva suggimižist ja sōtõ mäddõn tieut iļ ne kūožõd, kus um mõttõltõd virgtõ līndidi agā pānda ilzõ līvõd vērmidi, laz mēg võigõm pānda nēḑi kōrtõ pǟl.